Aarhus Universitets segl

Om Forskningsenheden

RUML er en flerstrenget, tværfaglig forskningsenhed under ledelse af professor Steen Wackerhausen og med Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet, som vært.

Etableringen af RUML skete med afsæt i to bevillinger fra Statens Humanistiske Forskningsråd vedrørende ikke-skolastiske lærings- og vidensformer, men RUMLs forskningsfelt er efterfølgende blevet udvidet tematisk på en række områder (se nedenfor).

Aktuelle projekter under RUML

1. Vidensformer i videnssamfundet
2. Refleksion i praksis
3. The Nepal Project: Community living, human flourishing, and the infrastructure of communication
4. Sameness in Diversity
5. Crossing boundaries

Skriftserier tilknyttet RUML

(a) Working Papers – Non-Scholastic Learning
(b) Skriftserie – Refleksion i praksis

Forskere og adminstrativt personale

Leder af RUML: Steen Wackerhausen (filsw@hum.au.dk)
Akademisk projektassistent:           Anette Samsø (filas@hum.au.dk)
Sekretær (økonomi): Jytte Brask (jytte.brask@hum.au.dk)

 

En række gæsteprofessorer, associated research fellows, postdocs, projektmedarbejdere forskningsassistenter, Ph.d.-studerende m.v. har været/er tilknyttet RUML og dets projekter (herunder gæsteprofessorene Hubert Dreyfus, Stuart Dreyfus, Maxime Sheets-Johnstone, Augustine Shutte, Hunter McEwan, Anders Lindseth, Chris Johns m.fl., hvoraf de fleste er tilknyttet RUML som honorary research fellows).

I efteråret 2008 er følgende associated research fellows in resident :